Tư thế 11

 Một tư thế đơn giản và thân thiện khác cho người mẫu ngồi trên mặt đất. Thử các hướng và góc khác nhau.

tạo dáng chụp ảnh