Tư thế 13

 Tư thế nhìn đơn giản và giản dị. Có thể có nhiều biến thể . Yêu cầu người mẫu xoay người, thử nghiệm định vị tay và thử quay đầu khác nhau.

tạo dáng chụp ảnh