Tư thế 15

 Nghiêng người về phía trước một chút có thể là một cử chỉ rất hấp dẫn. Đây là một cách tinh tế để nhấn mạnh hình dạng cơ thể phía trên

tạo dáng chụp ảnh