Tư thế 16

 Cách tạo dạng chụp ảnh đẹp gợi cảm. Bằng cách giữ hai bàn tay phía trên các đường cong cơ thể ở đầu được nhấn mạnh. Phương pháp này chỉ hoạt động với các loại cơ thể phù hợp.

tạo dáng chụp ảnh