Tư thế 2

 Trong chụp ảnh chân dung, bàn tay thường không nhìn thấy được hoặc ít nhất là không chiếm ưu thế. Tuy nhiên, bạn có thể sáng tạo bằng cách yêu cầu người mẫu chơi xung quanh với hai tay thử các vị trí khác nhau quanh đầu hoặc mặt. Hãy ghi nhớ không nên ngửa lòng bàn tay ra.

tao dang chup anh