Tư thế 20

 Một tư thế tạo dáng tinh tế cho người mẫu mảnh mai đến dáng thể thao. Có thể có nhiều biến thể. Để tìm tư thế tốt nhất, hãy bảo người mẫu từ từ di chuyển tay và vặn người liên tục. Khi bạn thấy một biến thể tốt, hãy yêu cầu người mẫu của bạn giữ yên và chụp một vài bức ảnh.

tạo kiểu chụp ảnh