Tư thế 3

 Cách tạo dáng chụp ảnh đẹp này sử dụng các quy tắc thành phần như quy tắc một phần ba. Theo cách tương tự, các hiệu ứng có thể được tạo ra bằng cách sử dụng các đường chéo. Cũng nên nhớ rằng bạn không cần phải luôn luôn giữ máy ảnh của mình ở một mức độ hoàn hảo. Đừng sợ nghiêng máy, bạn có thể đạt được một số góc nhìn thú vị và khác thường.