Tư thế 5

 Một tư thế tạo dáng cởi mở và mời gọi khác với người mẫu nằm trên mặt đất. Hạ thấp máy xuống và chụp gần mặt đất.

tao dang chup anh