Tư thế 8

 Một tư thế tạo dáng dễ dàng nhưng tuyệt đẹp cho tất cả các loại cơ thể. Hãy thử định vị tay và chân khác nhau. Và hãy nhớ tập trung vào đôi mắt của người mẫu!