Tư thế 9

 Cách tạo dáng chụp ảnh thực sự đáng yêu. Hoạt động tốt trong các thiết lập bề mặt khác nhau: Ví dụ, người mẫu có thể nằm trên giường, trên mặt đất, trên cỏ hoặc trên bãi biển đầy cát. Chụp từ một góc rất thấp và tập trung vào mắt.

tạo dáng chụp ảnh