Tư Thế 12

 Tương tự như tư thế trên nhưng thay đổi một chút, thích hợp cho một bức ảnh chân dung chuẩn mực.