NHẬN 8.000Đ KHI HOÀN THÀNH

- Bước 1: Tải App và cài đặt app ( nếu tải app rồi thì làm bước 2)


- Bước 2: Mở app và chơi game mỗi game 20s rồi chụp màn hình mỗi game lại gửi mình, phải chơi ít nhất 30 game mới hoàn thành nhiệm vụ nhé